Last Mile Delivery
Paket- och logistikdistribution

Nedan fordon för stadsleveranser. Välj mellan Goupil G4 och G6.