Högtryckscenter i Väst AB är certifierade enligt FR2000 standarden, vilket innebär att vi har ett ledningssystem gällande kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande.

För mer information: www.fr2000.se